Ing. Petra Hašová
Daňový poradce

Chcete odvádět daně ve správné výši a nemáte již kapacitu se těmto povinnostem věnovat? Rádi Vám pomůžeme a vyřešíme Vaše povinnosti za Vás.

Daňové poradenství

O nás

Naším cílem je poskytnout profesionální a kvalitní služby klientům ze všech oborů. Máme letité zkušenosti v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a daní. Klademe velký důraz na odbornost a za tímto účelem se pravidelně vzděláváme, skvěle se orientujeme v aktuální legislativě a sledujeme neustále se měnící zákony.

Co Vám zaručíme:

 • Profesionalitu – přihlášení k etickému kodexu Komory daňových poradců České republiky
 • Odbornost – přihlášení ke kontinuálnímu vzdělávání garantovaný Komorou daňových poradců České republiky
 • Daňové povinnosti splněné ve stanovených termínech
 • Diskrétnost
 • Pojištění a mlčenlivost vyplývající ze zákona
 • Přátelský přístup
Hledáte profesionála v oblasti služeb daňového poradce a účetnictví?

Účetnictví

Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti vedení účetnictví v různých oblastech podnikání. Proto jsme schopni vám zajistit kvalitní a odborné zpracování vašich účetních dokladů. Informace získané z účetnictví slouží jako podklad k nezbytně důležitým rozhodnutím vztahujícím se k budoucímu vývoji a prosperitě společnosti.

Prostřednictvím účetnictví získáváte velice cenné a nezbytně důležité informace o stavu a hospodaření vaší společnosti. Tyto informace vám zároveň slouží jako podklad pro budoucí rozhodování.

Přenechejte vedení účetnictví odborníkům. Je nezbytně důležité, aby bylo účetnictví vedeno správně a úplně v souladu s platnou legislativou.

V oblasti účetnictví nabízíme:

 • zpracování účetních dokladů
 • vedení podvojného i jednoduchého účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • kontrola správnosti a úplnosti již zpracovaného účetnictví
 • dohled nad účetnictvím vaší společnosti
 • evidence dlouhodobého majetku
 • zpracování účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha)
 • měsíční výkaznictví dle vašich požadavků
 • optimalizace nákladů
 • analýza rizik
 • nastavení správných postupů
 • proškolení vašich odborných pracovníků
 • profesionální a individuální přístup ke každému klientovi

Daňové poradenství

Před uskutečněním obchodního případu je vždy vhodné zvážit všechny daňové dopady a možná rizika. Rádi Vám poradíme a optimalizujeme Vaše daňové povinnosti tak, abyste odváděli daně ve správné výši dle platných zákonných předpisů. Přeneste na nás vaše břemeno týkající povinností vůči státní správě a věnujte svůj drahocenný čas vašim obchodům či sami sobě. Rádi vám pomůžeme a vaše povinnosti vyřešíme za vás.

V daňové oblasti nabízíme:

 • zpracování daňových přiznání
  (DPH včetně souvisejícího kontrolního a souhrnného hlášení, daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob, majetkové daně, silniční daně)
 • zpracování odborných stanovisek
 • poradenství při komplikovanějších obchodních případech
 • optimalizace daňové povinnosti
 • komunikace se správcem daně
 • zastupování před správcem daně
 • odklad daňového přiznání včetně souvisejících plateb
Daňové poradenství

Kontaktujte nás
  Ing. Petra Hašová

  daňový poradce č.o. 5520
  Čs. brigády 132
  768 61 Bystřice pod Hostýnem

  KDP